Các mẹo để tạo và hoàn thành kế hoạch kinh doanh của bạn

Nghĩ về kế hoạch kinh doanh, qua hai giai đoạn: giai đoạn tìm hiểu thực tế và giai đoạn phân tích. Giai đoạn tìm hiểu thực tế phải mất nhiều thời gian. Việc phân tích không mất thời gian lâu, nhưng nó dễ bỏ qua và hồ nghi nếu bạn chỉ trích nó

Các ý kiến và khả năng của bạn để đánh giá thông tin bạn nhận trong giai đoạn tìm hiểu thực tế hình thành nên giai đoạn phân tích. Nếu bạn thực hiện việc phân tích tốt, việc kinh doanh của bạn cũng có cơ may phát triển tốt. Nếu bạn lừa bịp việc phân tích của bạn bằng cách dùng nó khi tiến hành bán một công cụ cho một giám đốc ngân hàng, cộng sự hay người thân, bạn có thể nhận thấy bản thân bạn lo lắng nếu việc kinh doanh của bạn đi sai hướng.

Để phân tích kế hoạch kinh doanh, bạn nên ngồi im lặng và tìm kiếm cẩn thận các giải pháp cho các sự cố. Nếu bạn cảm thấy bạn không có đủ thông tin để thực hiện các quyết định, hãy thu thập nhiều thông tin hơn. Nếu bạn không chắc giá cá của một mặt hàng nào đó, hoặc các sản phẩm có sẵn, hãy điều tra về chúng. Nhớ rằng mọi thứ điều không được biết đến vào thời điểm bạn phác tháo kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ có thể khiến bạn gặp nhiều khó khăn để xác định khi bạn bận rộn điều hành dịch vụ thiết kế Web. Hoạch định mọi thứ bạn có thể gặp để trình những rắc rối về sau.

Một số người rất hay trong việc tạo các viễn cánh tăm tối, và những người này đều vị trí của họ khi bạn đang hoạch định việc kinh doanh của bạn. Tuy vậy, tôi không đề xuất rằng bạn phải đặt một tỷ lệ phân tích về kế hoạch kinh doanh của bạn cùng với “sự trợ giúp” của bất kỳ ai hoặc bạn có thể không đi xa hơn. Suốt trong các giai đoạn đầu của việc phát triển kế hoạch kinh doanh, hãy cân nhắc những gì có thể xảy ra nếu một ai đó bắt đầu đâm thọt vào các ý tưởng của bạn. Có nhiều khả năng bạn sẽ bảo vệ hơn là tiếp nhận bất kỳ vấn đề nào và bạn sẽ cố bảo vệ các kế hoạch của mình với kiến thức hiện hành thay vì thực hiện một vải sự nghiên cứu để cung cấp các giải pháp cụ thể. Ví dụ, có người có thể hỏi hoặc sẽ có đủ một yêu cầu về công việc thiết kế Web trong lĩnh vực của bạn vào năm đầu tiên điều hành. Thay vì từ chối thẳng thừng khả năng này, bạn nên hợp tác về sự tình cờ có được trong kế hoạch kinh doanh và quyết định cách bạn sẽ đền bù (Web chủ, các lớp học huấn luyện, ấn bản nến desktop, hoặc các dịch vụ khác). Sau cùng, bạn nên chống lại sự cám dỗ này để phản ứng lại các câu hỏi đã đế xuất và thay vào đó là sự trung thực đánh giá kế hoạch của mình.

Sau khi kế hoạch kinh doanh của bạn được phác thảo, sẽ có đủ thời gian để trình nó cho những người xung quanh. Bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn để lắng nghe và có nhiều phản ứng hơn để đề xuất nếu bạn có một kế hoạch cụ thể và đầy đủ. Đầu tiên, bạn nhờ người thân trong gia đình góp ý và sau đó mời các nhà phê bình phân tích kế hoạch về các lĩnh vực bạn thiếu hay mang tính lừa bịp. Bạn sẽ không có tất cả các câu trả lời nhưng bạn sẽ có thời gian chuẩn bị để quyết định liệu xem sự cân nhắc của họ sẽ gây ra các sự cố thế nào tốt hơn dẫn đến sự thành công. Khi bạn nhận được một viễn cảnh mới từ những nhà phê bình lạc quan, hãy xem việc này ảnh hưởng thế nào đến kế hoạch kinh doanh của mình, và tiến hành bất kỳ sự chỉnh sửa nào cần thiết.

Tài nguyên trực tuyến cho các kế hoạch kinh doanh có nhiều tham khảo hay mà bạn có thể dùng giúp bạn tạo một kế hoạch kinh doanh đối với một nhân viên cho vay, hoặc dùng như là một công cụ bán. Đây là các tài nguyên trực tuyến giúp bạn khởi đầu.

www.sbaonline.sba.gov/starting_business/

Small Business Administration (SBA) (việc quản lý hành chánh kinh doanh nhỏ) có một số tham khảo và đề xuất tốt.

www.nolo.com

Từ trang chính của Nolo, dùng search engine để tìm “business plans”. (các kế hoạch kinh doanh) để xem nhiều chuyên mục hay Nolo là một nhà xuất bản sách tập trung vào các vấn đề luật pháp, vì thế web site của nó cũng cung cấp các chuyên mục nói về các chủ đề kinh doanh nhỏ và luật pháp.

www.paloalto.com/ps/bp/

Palo Alto Software, Inc là một công ty phấn mềm cung cấp các chương trình giúp bạn tạo kế hoạch kinh doanh riêng: Nếu bạn bối rối suy nghĩ để tạo một kế hoạch kinh doanh, công ty này cung cấp hàng trăm kế hoạch mẫu với các wizard tiếp theo dễ dàng để giúp bạn thực hiện tác vụ quản lý nhiều hơn. Nếu bạn có một gói phần mềm Business Plan Pro của Palo Alto, đừng vội vã qua định dạng “fill-in-the blank” (lấp đầy khoảng trống). Bạn nên xác định đủ thời gian để nó phát triển kế hoạch của bạn đầy đủ và tạo các chiến lược để dẫn bạn hướng về một kế hoạch kinh doanh thành công. Một kế hoạch kinh doanh là bản đồ lộ trình của bản tốt thành công, nhớ rằng bạn phải có đủ thời gian để tạo một bản đồ tốt.

www.ine.com

Từ Web site của tạp chí Inc, dùng trường search để tìm nhóm từ “build a strong business plan” (tạo một kế hoạch kinh doanh mạnh). Phần “Build a strong Business Plan” là một cách để blueprint cho việc tạo kế hoạch kinh doanh của riêng bạn.

Sbdnet.utsa.edu/

Các nối kết liên quan đến kế hoạch kinh doanh từ Small Business Development Center (trung tâm phát triền kinh doanh nhỏ), chứa một mẫu kế hoạch kinh doanh đặc biệt.

www.bplans.com/

Một dịch vụ one-stop cho các kế hoạch kinh doanh là một tài nguyên tốt để dùng khi cùng nhau thực hiện kế hoạch của bạn với các ý tường và thủ thuật hay.

Hãy nhớ rằng một kế hoạch kinh doanh là một công cụ sống động cho việc kinh doanh của bạn. Bạn không mong đợi để có tất cả các câu trả lời khi khởi đầu việc kinh doanh. Việc này khiến tôi mất hơn 2 năm để tạo kế hoạch kinh doanh của mình. (Tất nhiên, đồng thời tôi đang nhận các công việc thiết kế Web và thử nghiệm các sản phẩm lợi tức khác).

Đừng sợ khi cập nhật kế hoạch của bạn theo định kỳ khi phát hiện ra kế hoạch thông tin mới, và khi các tình huống thay đổi. Có những lần trong việc kinh doanh, tôi cảm thấy mất phương hướng hoặc tôi nhìn thấy việc kinh doanh thay đổi theo cách mà tôi nhận thức được. Vào lúc đó, tôi nhìn những gì thay đổi và liệu xem việc kinh doanh có mang đến lợi tức không. Vì đây thường là một sự thay đổi tích cực, tôi phân tích tác động thay đổi vào kinh doanh. Việc này chẳng có gì quá ghê gớm, chỉ là một sự kiểm tra thẳng thắn để chắc rằng việc thay đổi này là đúng và sẽ không ảnh hường đến khía cạnh khác của lĩnh vực kinh doanh.

Nếu bạn được yêu cầu trình bày một kế hoạch kinh doanh với nhân viên ở ngân hàng hoặc một vài mục đích khác, đây sẽ là một cơ hội công cụ đánh bóng mang tính tích cực hơn là một lời nói không bóng bẩy và trung thực về thực tế. Thực vậy, nếu bạn chủ động chuyển hướng sự việc như thế để xử lý chúng, có lẽ bạn sẽ không phải lo lắng với một nhân viên cho vay ở ngân hàng.

Nếu bạn cần một kế hoạch dùng như là một công cụ bán, tôi khuyến khích bạn nên có hai kế hoạch kinh doanh tách biệt. Một kế hoạch không nhấn mạnh để quảng cáo việc kinh doanh của bạn và kế hoạch kia nên là một bản đồ lộ trình, trung thực để dùng riêng cho bạn. Theo đánh giá của tôi là nếu bạn cảm thấy bị ép buộc đưa ra sự bóng bẩy trên kế hoạch kinh doanh (thường để gây ấn tượng với người nào đó chẳng hạn như một nhân viên ngân hàng), bạn nên bán cho người đó bằng cách dùng một phiên bản đánh bóng kế hoạch với tất cả những lời tán dương. Nếu bạn có thế mạnh trong việc tiếp thị hoặc biết cách tiếp thị, đây là lúc để dùng các kỹ năng đó. Nếu kế hoạch kinh doanh của bạn dành riêng cho bạn hoặc dành cho những người khác không cần sự đánh bóng, bạn có thể dùng một kế hoạch kinh doanh “real” (thực). Đây sẽ là kế hoạch giúp bạn hoạch định không những cho việc kinh doanh lớn mà bạn mong đợi để thiết lập mà còn ngăn cản điều đó có thể xảy ra!

Vì có nhiều tài nguyên giúp bạn tạo một kế hoạch kinh doanh với nhân viên cho vay, hãy quan sát cách thiết kế một kế hoạch kinh doanh cho bản thân. Kế hoạch của bạn có thể chứa một số file trên một máy điện toán hay các dữ kiện của các giấy trong một file folder. Nhớ dán nhãn khi bạn hoạch định, vì thế bạn có thể tìm thấy nó dễ dàng khi xem lại hoặc cập nhật. Điều gì sẽ xảy ra nếu việc kinh doanh của bạn thật sự tồn tại – bạn vẫn có thể tạo một kế hoạch kinh doanh khác không?

Khi bắt đầu việc kinh doanh, tôi đang làm việc toàn thời gian cho một công ty Fortune 500. Vào những buổi tối ngày cuối tuần, tôi làm công việc thiết kế Web cho việc kinh doanh của tôi. Một thời gian sau, tôi không có cảm giác bị bắt buộc một kế hoạch kinh doanh đầy đủ. Việc thiết kế các Web site chỉ là một niềm vui, sự thách đố, nhưng đó không phải là khoản thu nhập quan trọng. Khi tôi quyết định mở rộng hoạt đông thiết kế Web thành một công viêc kinh doanh toàn thời gian, nó trở nên thiết yếu để biết rằng việc kinh doanh sẽ đi về đâu. May thay, tôi đã có một ý tướng về những gì mà thị trường thiết kế Web cần từ lúc hợp thông tin mà tôi có và tìm hiểu bất kỳ thông tin hay kỹ năng mà tôi chưa biết. Điều này sẽ giúp tôi xác nhận rằng tôi đang là một quyết định khôn ngoan khi khởi đầu dịch vụ thiết kế Web riêng của tôi. Những gì mà một kế hoạch kinh doanh đòi hỏi.

Bạn không thể tạo một kế hoạch kinh doanh vào một buổi tối khi đang ngồi tại bàn trong nhà bếp. Khi tôi phác thảo kế hoạch đầu tiên của mình, tôi mất nhiều tháng để nói về các hợp đồng hợp tác, tài nguyên và nhân sự. Tôi cũng đã gặp các nhà tuyển dụng, nói chuyện với những nhà đào tạo, tham dự các cuộc họp và đọc các ấn bản thương mại.

Bạn có thể tự hỏi bạn mất thời gian ở đâu để thực hiện tất cả việc nghiên cứu này mà không tốn một khoản thu nhập nào. Đừng tiến hành, nếu không có thu nhập – phải chi trả để tạo kế hoạch kinh doanh của bạn. Một phần nghiên cứu của tôi đã dẫn đến các hợp đồng. Khi bạn nói với các nhà tuyển dụng, bạn sẽ có thể tìm thấy một số hợp đồng nhỏ qua họ. Khi bạn nói với những nhà thiết kế Web, bạn có thể tìm thấy tiền ngắn hạn.

Mặc dù bạn sẽ kiếm được tiền suốt trong giai đoạn hoạch định, bạn nên mong đợi thực hiện chặt hơn, tốt hơn. Cho dù bạn cố gắng để duy trì tình trạng tài chánh thế nào, có thể có những lỗ trống về thu nhập khi gặp sự cố. Tuy vậy, bạn nên nghĩ đến việc tìm cách giải quyết trong lúc này và chuẩn bị kế hoạch kinh doanh như là việc tham gia lớp đào tạo hoặc học cách điều khiển việc kinh doanh. Tôi biết rằng tôi có thể tham gia các lớp học về kinh doanh, nhưng tôi chọn việc học theo kinh nghiệm. Nếu bạn có gia đình, người thân, chính những người này sẽ bị tác động, hãy thảo luận kế hoạch của bạn với họ và nắm lấy các ý kiến đề xuất.

 

Các dịch vụ hot tại Vietcuteweb.com: 

==> Mẫu website đẹp – Mẫu website bán hàngMẫu website giới thiệu

==> Mẫu web dưới 500kMẫu web dưới 1000kMẫu web dưới 2000kMẫu web trên 2000k

==> Đăng ký tên miềnCho thuê hostingQuản trị nội dungCho thuê Email severThiết kế thương hiệu

==> Quảng cáo GoogleQuảng cáo FacebookQuảng cáo bám đuổi

THIẾT KẾ WEBSITE VÀ QUẢNG CÁO ONLINE VIETCUTEWEB.COM

Địa chỉ: Số 555 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 0943.076.414 – 0985.232.551
Email: vuacun.shop@gmail.com
Hotline/Zalo: 0943.076.414

Website: www.Vietcuteweb.com – www.Vietcuteonline.com

Tin Liên Quan